شریعتی به روایت اسناد ساواک(جلد سوم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از آنجا كه شخصيت دكتر علي شريعتي در حوزه‌ي عمل و انديشه، موضوع مناقشه جدي ميان موافقين و مخالفين بوده است، در اين اثر سعي شده ضمن رعايت بي‌طرفي، تصوير او آنگونه كه از اسناد باقي‌مانده استنباط مي‌شود، ارائه و در اين رهگذر قضاوت را به علاقه‌مندان و محققين واگذار کنیم تا شايد خوانندگان از عينيت اسناد نقبي به واقعيت زده و به حقيقت قضاوت نزديك شوند.(فروش به صورت دوره سه جلدی)