اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای

۳۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

کلیت اندیشه‌ی سیاسی مقام معظم رهبری را می‌توان با عنوان «نظام ولایت» تفسیر و تعبیر کرد. نظام ولایت در این مقام به معنای یک نظام صرفاً اجتماعی نیست، بلکه گویای یک نظامِ مفاهیم است که شامل سبک زندگی و سبک اندیشه نیز می‌شود. در یک جمع‌بندی نظام ولایت را می‌توان شرحی بر روابط نظری بین مفاهیم مختلفی دانست که در اندیشه‌ي دینی وجود دارند و مفاهیمی چون توحید، نبوت، عدالت، آزادی، اخلاق، مسئولیت تکامل در اندیشه‌ی سیاسی معظم‌له ذیل نظامواره‌ي ولایت قابل تعریف هستند. علاوه بر آن، مفهوم «ولایت فقیه» نیز با این منظر بازتعریف مي شود و از تفاسير اقتدارگرا فاصله مي‌گيرد.