تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(جلد پنجم)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در اين دوره‌ی کوتاه ولي پرتلاطم از تاريخ انقلاب اسلامي(از عزل بنی‌صدر تا فتح خرمشهر)، مردم ايران شاهد ازدست‌دادن بسياري از سران انقلاب اسلامي بودند. در اين دوران ضدانقلاب توانست يک رئيس‌جمهور و يک نخست‌وزير، يک رئيس قوه‌ي قضائيه، يک دادستان کل انقلاب، چندين وزير و معاون وزير، چندين نماينده‌ي مجلس، چندين امام‌جمعه‌ي مرکز استان و بسياري از مؤمنين طرفدار انقلاب را به شهادت برساند. همچنين کشور شاهد چند کودتاي نافرجام، برگزاري دو انتخابات رياست‌جمهوري، روي‌کار‌آمدن سه نخست‌وزير و سه کابينه‌ي وزرا‌، برملاشدن ماهيت چندين جريان سياسي به‌ظاهر همراه انقلاب، رفع محظورات از ارتش و سپاه بود که در نهايت به فتح خرمشهر منجرشد