خاطرات و اسناد حاج احمد(محمود) مرآتی شیرازی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حاج احمد مرآتي شيرازي در 1317ش در خانواده‌اي بازاري در تهران به‌دنيا آمد. از کودکي به‌واسطه‌ي پدرش، پايش به هيئت‌هاي مذهبي باز شد، سپس همراه جواناني چون شهيد حاج مهدي عراقي، مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي و حاج محسن رفيق‌دوست پاي در مسيري نهاد که «امام‌خميني» آغاز کرده بود. با تشکيل هيئت‌هاي مؤتلفه‌ي اسلامي به آن تشکل پيوست و همراه با هيئت‌هاي مؤتلفه و... در اعتراض‌هاي مردم تهران خاصه بازاريان عليه سياست‌هاي محمدرضاشاه حضور داشت. پس از قيام 15 خرداد 1342 نيز به فعاليت‌هاي سياسي خود در قالب هيئت‌هاي مؤتلفه‌ي اسلامي ادامه داد و به‌ويژه در توزيع اعلاميه‌ي امام‌خميني عليه کاپيتولاسيون نقشي ويژه داشت. در سال 1346 به‌دليل حضور در تيم توزيعِ سراسريِ اعلاميه‌ي امام‌خميني عليه رژيم اشغالگر قدس دستگير شد. پس از آزادي به مبارزات خود ادامه داد و در پاييز 1357 به پاريس رفت. مدتي در نوفل‌لوشاتو در خدمت امام‌خميني بود و پس از بازگشت به کشور در کميته‌ي استقبال از امام‌ خميني فعاليت کرد. ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي به فعاليت در نهادهاي انقلابي با رويکرد عام‌المنفعه پرداخت. آنگاه مسئوليت «بنياد خدمات اسلامي» را برعهده گرفت و از اين رهگذر، در خدمت مردم محروم قرار گرفت.