تقی شهرام به روایت اسناد

۶۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نام تقي شهرام، براي كساني كه حركت‌ها و مبارزات سازمان‌ها و گروه‌هاي مسلح دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي را پيگيرانه دنبال كرده‌اند فرايندي دوسويه را تداعي مي‌كند: نخست پيشبرد ماهرانه‌ي استحاله در مباني اعتقادي سازمان مجاهدين خلق تحت عنوان «تغيير ايدئولوژي از اسلام و تشيع به ماركسيسم- لنينيسم»؛ و دوم حذف فيزيكيِ مخالفانِ فعّال اين روند، به‌خصوص قتلِ فجيع شريف‌واقفي و ترور صمديه‌ لباف. كتاب حاضر دربردارنده‌ي همه‌ي فصول زندگي سياسي تقي شهرام است ـ از بدو عضوگيري به وسيله‌ي موسي خياباني در پاييز سال 1348 تا اعدام وي در تابستان 1359. تشابه تاكتيك‌ها و ترفندهاي تقي شهرام در دهه پنجاه و مسعود رجوي در دهه‌هاي شصت و هفتاد از مباحث برجسته‌ي اين كتاب است.