تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد پنجاه و دوم (هویت پنهان)

نبی کریمی

۱۰۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حوادث آذر ماه 1363 ـ آذر ماه سال 1363 نيز همچون ماه‌هاي گذشته‌ي اين سال تحول خاصي در جبهه‌هاي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران به‌وقوع نپيوست و عمليات آفندي گسترده‌اي توسط رزمندگان خداجوي ايران اسلامي بر عليه ارتش متجاوز بعثي عراق انجام نشد؛ ولي برمبناي تدابير ابلاغي از سوي مقامات بلندپايه‌ي كشور و دستورات صادره، نيروهاي جان‌بركف جمهوري اسلامي خود را جهت اجراي يك عمليات آفندي گسترده و سرنوشت‌ساز در منطقه‌ي عملياتي جنوب مهيا كرده بودند. ارتش بعثي عراق از خوف اجراي عمليات آفندي توسط رزمندگان اسلام، باوجود استفاده از مستشاران نظامي شرق و غرب انواع موانع، با پمپاژ آب رودخانه‌هاي دجله و فرات و هدايت آب به حدفاصل بين دو خاكريز، مانع ديگري براي حركت نيروهاي اسلام فراهم كردند.