گروه بی نام (ویراست دوم)

۶۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اين اثر تحقيقي است درباره‌ي گروهي از ميان گروه‌هاي بي‌شمارِ فعّال و مبارز با رژيم پهلوي. اين گروهِ زيرزميني بنا به علل امنيتي هيچ اسمي بر خود انتخاب نكرده لذا «گروه بي‌نام» ناميده مي‌شود. اعضاي گروه مركب از دانشجويان، دانشگاهيان، نظاميان و برخي صاحبان مشاغل آزاد بودند كه براي رسيدن به آرمان‌هاي اسلامي وارد عرصه‌ي پرخطر مبارزه شدند و با حزم و احتياط ستودني به آگاهي‌بخشي و جذب نيرو، براي سرنگوني رژيم و پيروزي انقلاب اسلامي پرداختند. گروه بي‌نام صرفاً به مبارزه بسنده نمي‌كرد بلكه با بلندنظري به تربيت كادر و نيروي انقلابي به نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌انديشيد، چنان‌كه با پيروزي انقلاب اسلامي اعضاي اين گروه در سنگرها و سمت‌هاي مختلف منشأ خدمت و خير و بركت براي انقلاب و نظام تازه‌تأسيس جمهوري اسلامي شد.