معمار محبت ( چاپ دوم )

. .

۴۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مهندس حسام به‌طور شبانه‌روزي براي خدمت به جامعه‌ي لبنان تلاش مي‌كرد تا ترجمان افكار امام خميني(ره) و امام خامنه‌اي (دام‌ظله) باشد. اين كار نياز به پشتكاري زياد داشت. مهندس حسام نه با علاقه، بلكه با عشق در اين راه مي‌كوشيد و هرگز احساس خستگي نمي‌كرد. انجام اين كار برايش همچون انجام فرايضي مانند نماز و روزه بود. شهيد دكتر غضنفر ركن‌آبادي سفير سابق جمهوري اسلامي ايران در لبنان