انقلاب اسلامی در اردبیل

۲۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از مشخصات ويژه‌ي انقلاب اسلامي همگاني و سراسري بودن آن است كه اين ويژگي آذربايجان را همچون ساير نواحي ايران با نهضت اسلامي امام خميني پيوند زد. اردبيل از نقاط كهن و باستاني ايران يكي از شهرهاي مهم مذهبي است كه به «دارالارشاد» موصوف بود و در تاريخ انقلاب اسلامي به سهم خود نقش شايسته‌اي داشته است. در بررسي نقش اردبيل در تاريخ انقلاب اسلامي بايد توجه ويژه‌اي به علما و مراجع اين سامان و همچنين تعامل ايشان با دو قشر مهم يعني بازاريان و فرهنگيان داشت؛ مراجعي چون آيت‌الله العظمي سيديونس اردبيلي، آيت‌الله سيديونس يونسي اردبيلي؛ و علماي مبارزي چون آيت‌الله مسائلي، آيت‌الله مروج، آيت‌الله سيدغني اردبيلي، آيت‌الله بهاءالدين اوستا (علم‌الهدي) و آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي در رهبري مردم و پيروزي انقلاب اسلامي در آن منطقه نقش مهمي ايفا كردند.