خاطرات حضرت آیت الله احمدی میانجی

۱,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب حاوی خاطرات آیت الله احمدی میانجی است كه به زندگینامه، تحصیلات، اوضاع خانوادگی وی ، كادرسازی علمی در حوزه علمیه، اوضاع ایران در عصر پهلوی، حوادث نهضت امام خمینی و حوادث پس از پیروزی نهضت می پردازد، و تاریخ این دوران را بیان می كند.