روس و انگلیس در ایران (1914-1900 م)

حسین ناظم

۱,۲۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

كشور ایران در طول حیات سیاسی معاصر خود، مقاطع و دوران های سرنوشت سازی را پشت سر گذاشته است و تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات نظام بین الملل و رقابت قدرتهای بزرگی چون روسیه و انگلیس قرار داشته است.به دلیل موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه خاورمیانه، روسیه و انگلیس از ابتدای قرن نوزدهم قدرت و نفوذ خود را در ایران افزایش دادند و با اتخاذ سیاستهای مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی سعی در كاهش قدرت رقیب و تثبیت موقعیت خود را داشتند. كتاب حاضر با بهره گیری از اسناد و مدارك كمیاب در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه و ایالات متحده آمریكا و با دیدی كارشناسانه روابط خارجی ایران را در دهه های اولیه قرن بیستم مورد بررسی قرار داده است.