خاطرات آیت الله مستجابی (دوره دو جلدی)

امیر قنبری

۳۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

آيت‌الله مستجابي از يک سو در صف اول مبارزات و تحولات اجتماعي و سياسي ايران در يک سده‌ي اخير نقش‌آفريني کرده، از ديگر سو خود از علما و دانشمندان معاصر و از بزرگ‌ترين بيوت علمي و سرشناس، از خاندان علم و فقاهت (آل صدر عاملي)، و نيز پهلوان گود زورخانه، اهل شعر و ادب و هنر، خطاطي، خيّر و ساعي در امور اجتماعي و فرهنگي است. در يک کلمه، ايشان جامع علم و عمل، هنر و سياست و کرامت، و متصف به صبر و پرهيزکاري و متانت مي‌باشد. ايشان از ياوران آيت‌الله کاشاني، رفيق خاص نواب صفوي، محرم اسرار امام موسي صدر، يار باوفاي شهيد سيد محمدباقر صدر، دوست صديق سيد مصطفي خميني، پناه مظلومان و پشتيبان عالمان و دانشمندان و پشت و پناه مردم بوده و هست كه جامعه‌ي اسلامي هميشه از بركات نامبرده سود برده است.