توصیف خاکیان از آفتاب

مصطفی فیض

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یکی از اشکال ابراز احساسات و عواطف مردم انقلابی ایران نسبت به شخصیت نستوه حضرت امام خمینی (ره) اشعار و سروده هایی است که صاحبان ذوق به تدریج به ملاحظه منصب مرجعیت عامه امام (ره) و رهبری ایشان در نهضت ضد رژیم پهلوی و به مناسبتهای مختلف در دوران نهضت سروده اند. گرچه در دوران خفقان این اشعار به طور مخفیانه در جامعه رد و بدل می شد ولی هر چه به پیروزی نهضت نزدیکتر می شدیم ظهور و بروز آزادانه تر آن در جامعه بیشتر هویدا می گردید. از این دست است اشعاری که در این کتاب تحت عنوان (توصیف خاکیان از آفتاب) گردآوری شده که پهنه زمانی 1341 تا 1357 (پیروزی انقلاب) را در بر می گیرد.