خاطرات حجت الاسلام جعفر شجونی

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

با اینكه سالهای 1341 و 1342 را سرآغاز انقلاب اسلامی معرفی كردند اما در دو دهه پیش از آن وقایع و جریان های مهمی وجود داشت كه به نوعی زمینه ساز نهضت اسلامی ایران بودند. حجةالاسلام جعفر شجونی در خاطرات خود، از نیمه دوم دهه بیست ، رخدادهای فوق الذكر را بیان می كند . رابطه ی مستقیم وی با شخصیتهایی چون آیت الله العظمی بروجردی ، حضرت امام خمینی (ره) ، نواب صفوی ، شهید بهشتی و ….. و فعالیتهای عمده ایشان در به ثمر رسیدن این انقلاب ، خاطرات ایشان را ِشآن و اعتبار ویژه ای می بخشد.