خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی

۲,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بررسی انقلاب اسلامی بدون وجود شخصیت های مؤثر و مبارز میسر نخواهد بود و آیت الله محمدعلی گرامی ، از جمله روحانیانی هستند كه فعالیت سیاسی و مبارزه ی خود را پس از آشنایی با حضرت امام آغاز كردند. پس از دستگیری و تبعید حضرت امام (ره) ، ضمن ارتباط با ایشان ، از سوی رژیم پهلوی سخت مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و بارها دستگیر، زندانی، شكنجه و تبعید شدند خاطرات ایشان ضمن بیان وقایع مهم دوران شخصیت و پس از آن، اطلاعات ارزشمندی از حضرت امام و شخصیت های مؤثر در انقلاب ارائه می دهد