باید رفت

احمد حسینیا

۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شهادت ، فخر اسلام و شهدا ، مفاخر مسلمین اند. دلیر مردانی كه در تجربه 8 سال دفاع مقدس ، به همه مشتاقان طریقت حسینی آموختند كه در تحقق آرمانهای حسینی باید از حصار تن و دنیا و زینت های آن گذشت و رفتنی آغاز كرد كه آغاز حیات باشد؛ رفتن از خانه دنیا مهاجر الی الله ، نوید نزول ملائك را دارد و بشارت الهی كه ولاخوف علیهم و لا هم یحزنون. ارتش جمهوری اسلامی مفتخر به وجود چنین رهپویانی است كه چگونه رفتن را در حیات سرنوشت ساز خود می آموزند. كتاب حاضر پیام 11 تن از شهدای ارتش جمهوری اسلامی را بیان می دارد كه چون باید رفت ....