از اعتصاب كاركنان صنعت نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی

سعید تائب

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

برای شناخت انقلاب اسلامی ایران ، در چارچوب اقتصادی ـ سیاسی ، بررسی ، تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر اعتصاب تاریخی كاركنان صنعت نفت ایران در سال 1357 بسیار لازم است . به طور عمده اهمیت استراتژیك ایران در صحنه ی روابط اقتصادی و سیاسی جهان، ناشی از وجود ذخایر عظیم نفت و سطح تولید این كشور است؛ از این روی كاهش شدید تولید و صادرات ایران به دلیل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، مشكلات عظیمی را برای قدرتهای بزرگ صنعتی جهان به ویژه آمریكا، بزرگترین مصرف كننده نفت جهان، به جای گذاشت. در این كتاب نشان داده شده كه اعتصاب كنندگان چگونه خود را در چارچوب رهبری كل انقلاب قرار داده، اجازه ندادند كه اعتصاب از مسیر عمومی مردم و رهبری آن در انقلاب خارج شود و از همان آغاز اعتصاب ، اعتصاب كنندگان و اهدافشان مورد تأیید و حمایت رهبر انقلاب قرار داشته است. این اعتصاب ضربه جبران ناپذیر اقتصادی به رژیم پهلوی دوم زد و آن حكومت را از لحاظ اقتصادی در سطح جهان ، فاقد اهمیت و حمایت كرد.