از محراب تا معراج

مقیم صدیق

۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از محراب تا معراج حکایت زندگی شهید آیت الله صدوقی از یاران حضرت امام و پیشتازان نهضت اسلامی است . محیط زندگی و تربیتی ، سال های تحصیل و تدریس، فعالیت های متعدد اجتماعی و خیریه و مهم تر از همه ، مبارزات سیاسی این شهید ؛ از جمله مباحثی هستند که در این کتاب به آن پرداخته شده است