خاطرات حاج احمد قدیریان

۲۱۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حاج احمد قدیریان فرزند شعبانعلی در یك خانواده مذهبی در محله‌ی پاچنار تهران در سال 1313 متولد شد. در كودكی با حاج صادق امانی ـ‌كه از فعالین در امر مبارزه بود‌ـ‌ آشنا شد. اگر چه در دوران ملی شدن صنعت نفت از طریق فداییان اسلام در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار داشت، اما مبارزات سازمان یافته را از آغاز دهه‌ی چهل و از طریق هیأت‌های مذهبی آغاز كرد كه بعدها به نام هیأت‌های مؤتلفه اسلامی شناخته شدند. فعالیت او در امر چاپ و توزیع اعلامیه‌های امام (ره)‌ باعت شد كه حدود 17 بار توسط ساواك و شهربانی احضار و چند بار بازداشت گردد. حاج احمد قدیریان بعد از پیروزی انقلاب به دستور آیت‌الله بهشتی به عنوان معاون اجرایی آیت‌الله قدوسی در دادستان كل انقلاب مشغول به كار شد. در این زمان به همراه شهید لاجوردی نقش مؤثری در برخورد با گروه‌های معاند و ضد انقلاب ایفاء كرد.