خاطرات حجه الاسلام و المسلمین سید منیر الدین حسینی شیرازی

۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

استاد سیدمنیرالدین حسینى شیرازى در سال 1322 متولد شد و تا زمان وفات لحظه‏اى از كسب علم و عمل به فرامین الهى باز نماند. اگرچه همه عالمان و دانش‏پژوهان تلاش‏هاى فراوانى را در كسب علم و به‏كارگیرى آن دارند، اما نبوغ، خلاقیت و ابتكار مرحوم سیدمنیرالدین باعث برجستگى خاص وى گردید. خصوصیت محورى اندیشه‏هاى وى، اعتقاد به جامعیت دین و كارآمدى دین در رهبرى تكامل حیات بشر است. او تكامل قاعده‏مند و حجیت یافته‏ى معرفت دینى، توأم با تحول در نظام علمى مبتنى بر اندیشه‏ى دینى را، راهنماى حركت به سمت تمدن اسلامى مى‏دانست و بر دستیابى بر فقه جامع دین تأكید داشت. ایشان هم معتقد به سرپرستى عینى جامعه بر مبناى دین و هم ملتزم به تعبد در مرحله‏ى استناد به وحى بود و هرگز هیچ‏كدام از این دو را در مسیر سى ساله‏ى علمى و سیاسى خود فداى دیگرى نكرد. محوریت ولایت الهى در تمامى بحث‏هاى ایشان به وضوح پیداست تا جایى كه »اصالةالولایة« مبناى مهم مباحث علمى، سیاسى و دینى او شده بود. این اصل در حقیقت در مقابل اصالةالماهیة و اصالةالوجود اشراقیون و مشائیون قرار مى‏گیرد. مرحوم استاد در راستاى رسیدن به این اصل محورى، دست به تأسیس فرهنگستان علوم اسلامى زده؛ اما سخت‏گویى و سخت‏نویسى استاد موجب شد تا بسیارى از دانشیان از هدف و ماهیت فرهنگستان آگاهى روشنى نیابند و همین علت موجب شد تا استاد افكار بلند خود را با خود به جهانى دیگر ببرند. از جهتى دیگر، پرورش استاد در بیت عالم بزرگ، مرحوم سیدنورالدین حسینى كه بزرگترین حزب زمان خود »حزب برادران« را تشكیل داده و از نفوذ و تأثیر بسیار زیادى نیز برخوردار بود، موجب شد تا مرحوم سیدمنیرالدین از دوران طفولیت با مسائل سیاسى آشنا شود. در دوران نهضت حضرت امام خمینى نیز، آن مرحوم با اقتدا به آن مرجع بزرگ، در مسائل سیاسى و جریانات نهضت، حضورى فعال داشت و در این راه تبعید نیز گردید. مجموعه خاطرات ایشان كه در مركز اسناد انقلاب اسلامى قم ضبط گردیده، بالغ بر 22 جلسه مى‏باشد كه اكنون پس از بازنویسى و تدوین در چهار فصل به سامان رسیده است: فصل اول، به احوال شخصى و خانوادگى و تحصیلات مى‏پردازد. در فصل دوم، ویژگى‏ها و صفات پدرشان، مرحوم سیدنورالدین و همچنین مطالب متنوع و بدیعى از فعالیت‏هاى حزب برادران بیان شده است كه به نظر مى‏رسد مجموعه‏اى خواندنى از حوادث آن دوران باشد. در فصل سوم، خاطرات خود از دوران مبارزات سیاسى علیه رژیم پهلوى را بیان كرده و بعضى ار خصوصیات و ویژگى‏هاى حضرت امام نیز در این فصل بیان شده است.