داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیش از این ما تعداد 36 رساله در باره حجاب را در یك مجموعه تحت عنوان رسائل حجابیه چاپ كردیم. در اینجا گزارش‏های تاریخیِ مربوط به شروع كشف حجاب، نیز زندگی نامه شماری از حجابیه نویسان را به علاوه اشعاری كه له یا علیه حجاب سروده شده همراه با كتابشناسی حجاب خدمت دوستداران ارائه خواهیم كرد. رسول جعفریان