خاطرات احتشام رضوی(همسر نواب صفوی)

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

همسر شهید نواب صفوی به دلیل مشاركت در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی آن شهید، از فداییان اسلام و نحوه‌ی فعالیت‌ آن‌ها و .... خاطرات ارزنده‌ای دارد كه این كتاب، مجموعه خاطرات ایشان می‌باشد. ... او پس از دستگیری نواب صفوی (‌به همراه برخی از همسران و مادران فداییان اسلام)‌، ضمن تحصن مقابل دادگستری و شهربانی رژیم پهلوی و درخواست آزادی عزیزان خود، سخنان كوبنده‌ای علیه سیاست‌های سركوبگرانه رژیم شاه ایراد كرد. او در بسیاری از مقاطع حساس زندگی و شهادت نواب چون شیری می‌خروشید و چون كوهی می‌ایستاد. ..... این كتاب از آن جهت جالب است كه نزدیك‌ترین فرد به نواب به تشریح زندگی شخصی و درونی و اخلاق و رفتار فردی وی پرداخته است.