جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران

۷,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تحولات سیاسی شگرف و دامنه‌دار كه به صورت انقلاب یا رفرم در جامعه‌ای پدید می‌آید، بی‌شك سلسله‌ای از تحولات فرهنگی و بینشی را پشت سر گذرانده است. انقلاب اسلامی سال 1357 از این قاعده مستثنا نیست. كتاب حاضر، مروری است بر تاریخ تحولات فرهنگی ، با تأكید بر رخدادهای فرهنگی سیاسی كه در انقلاب اسلامی پایه و اساس قرار گرفته است. این اثر، در پاسخ به این پرسش نگاشته شده است كه با وجود نیروهای معارض فراوانی كه سال‌ها با رژیم پهلوی درگیر بودند. چگونه رهبری انقلاب در اختیار نیروهای مذهبی قرار گرفت و انقلاب به صورت یك انقلاب اسلامی درآمد،‌ چه نوع تحولات فرهنگی در پشت سر این انقلاب سیاسی قرار داشت و طی بیش از سه دهه، چه نحله‌های فكری دینی و مذهبی در ایران پدید آمد كه توانست بینش لازم برای این تحول سیاسی را پدید آورد. نشان دادن دامنه‌ی فعالیت‌های دینی ـ‌ سیاسی مهم‌ترین سازمان‌های مذهبی و نیز شرح فعالیت جریان‌های فعال در عرصه مبارزات دینی ـ سیاسی،‌ هدف اصلی این كتاب است.