خاطرات ابوالفضل توکلى بینا

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

هر چه از عمر انقلاب اسلامى مى‏گذرد، ماهیت مذهبى آن و نقش آموزه‏هاى دینى در پیروزى این پدیده بیش‏تر نمودار مى‏گردد. نگاهى به مهم‏ترین رویدادهاى سیاسى دو دهه‏ى آخر دوره‏ى پهلوى دوم به وضوح نشان مى‏دهد که میان مکان‏ها و وقایع مذهبى و اتفاقات سیاسى، رابطه‏ى نزدیکى وجود دارد؛ از این رو، براى شناخت عمیق‏تر ریشه‏هاى انقلاب اسلامى، شناخت تاریخ روحانیت و جریان‏هاى مذهبى اجتناب‏ناپذیر است. یکى از گروه‏هایى که از نخستین مراحل تشکیل خود تاکنون پیوند عمیقى با نهاد مرجعیت داشته و در مسایل سیاسى نیز رهبرى روحانیت و حضرت امام خمینى(ره) را پذیرفت، هیأت‏هاى مؤتلفه مى‏باشد که سابقه‏ى فعالیت مذهبى سیاسى برخى از اعضاى آن، همانند حاج مهدى عراقى، به روزگار شهید نواب صفوى و فداییان اسلام بازمى‏گردد. این هیأت‏ها در ابتدا به منظور برپایى دسته‏هاى عزادارى و انجام فرایض دینى در مساجد تهران تشکیل شدند؛ سپس با شروع حرکت اسلامى و فعال شدن مرجعیت در حوزه‏ى سیاست، به فعالیت‏هاى سیاسى پرداختند و در تحولات نهضت اسلامى منشأ اثر گشتند. نخستین فعالیت سیاسى هیأت‏هاى مؤتلفه، شکل دادن به مخالفت‏ها علیه رژیم پهلوى در جریان محرم سال 1342 ه’. ش، در تهران بود. هم‏چنین، هدایت و رهبرى عزاداران خشمگین علیه اقدام رژیم پهلوى در اعتراض به دستگیرى حضرت امام(ره) در 15 خرداد، از اقدامات دیگر این گروه است. مهم‏ترین اقدام این گروه اسلامى، اعدام حسنعلى منصور، عامل تبعید امام(ره) بود. هر یک از این اقدامات در تاریخ نهضت اسلامى نقطه‏ى عطفى به شمار مى‏رود. جمع‏آورى و تدوین خاطرات اعضاى هیأت‏هاى مؤتلفه، جریان مبارزات این جمعیت را روشن‏تر خواهد ساخت؛ از این رو، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، براى تحقق این مهم، خاطرات ابوالفضل توکلى‏بینا را که بخشى از تاریخ مبارزات هیأت‏هاى مؤتلفه مى‏باشد، به خوانندگان تاریخ انقلاب اسلامى تقدیم مى‏نماید.