خاطرات آیت‏ الله صالحى مازندرانى

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مرحوم آیت‏الله شیخ اسماعیل صالحى مازندرانى، از علماى به نام حوزه‏ى علمیه‏ى قم بود که تمام عمر خود را به کسب علم و دانش و تقوا و معرفت الهى صرف کرد و در این راه نیز توانست شاگردان زیادى پرورش داده، تحویل جامعه دهد. در علوم عقلى ونقلى صاحب نظر بوده و آثار متعددى از ایشان منتشر شده و در اختیار علاقه‏مندان علوم آل محمد (س) قرار گرفته است. وى علاوه بر استفاده علمى از محضر بزرگانى مانند آیت‏الله شعرانى، میرزاهاشم قزوینى، میرزاهاشم آملى، سلطانى طباطبایى، گلپایگانى، علامه طباطبایى، امام خمینى (ره) و آیت‏الله بروجردى در کسب تقوا، تواضع و حجب و حیا نیز پله‏هاى کمال و ترقى را پیموده، علم خود را با عمل و ایمانى خالص درآمیخت. وى علاوه بر تحصیل و تدریس و اهمیت به تقوا و درستکارى از فعالیت‏هاى مختلفى در دفاع از نهضت امام خمینى (ره) پرداخت. بارها مورد تعقیب و بازجویى قرار گرفت و مدت دو سال از عمر گران بهاى خود را در زندان‏هاى رژیم شاه، همراه با مشقت‏هاى فراوان گذراند و در این راه ذره‏اى از روحیه‏ى مقاومت و ایستادگى‏اش کم نشد؛ نهال انجیرى که در حیاط منزل خود به عنوان یاد بود شهداى نوزده دى قم کاشته بوده و به انجیر شهادت معروف شد، هم‏چنان سمبل مبارزه و مقاومت باقى مانده‏است. در نهایت، آن عالم وارسته با توشه‏اى از علم و ایمان و عمل صالح در شهریور 1380 به دیدار معبود خود شتافت. آن‏چه تقدیم خوانندگان محترم مى‏گردد، خاطرات آن مرحوم است که در مرکز اسناد انقلاب اسلامى قم، بیان شده و پس از بازنویسى و تدوین، در چهار فصل عرضه مى‏گردد. فصل اول به زندگى‏نامه، تحصیلات، اساتید، تدریس و شاگردان ایشان اختصاص دارد. در فصل دوم به بیان همگامى با نهضت امام خمینى پرداخته و ضمن ارزیابى جایگاه سیاسى و علمى حضرت امام (ره) حوادثى را که در دوران مبارزه به وقوع پیوسته، شرح مى‏دهد. ماجراى دوران زندان ایشان در این فصل خواندنى است. فصل سوم مربوط به سفرهاى تبلیغى ایشان است که در این سفرها ضمن توصیه‏ى مردم به کسب تقوا و ایمان، آن‏ها را به مبارزه با رژیم نیز دعوت مى‏کرد. در فصل چهارم وقایع بعد از پیروزى انقلاب اسلامى را مرور کرده، به بیان بعضى از مسئولیت‏هاى خود مى‏پردازد.