سازمان مجاهدین خلق ایران

۵,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حسین احمدی روحانی در سال 1320 در مشهد متولد شد. پس از اخذ دیپلم، برای ادامه تحصیلات به دانشگاه كشاورزی كرج راه یافت. وی جزء دومین گروهی است كه به سازمان مجاهدین خلق پیوست و از كادرهای مركزیت سازمان شد. تدوین كتاب "شناخت" از آثار حسین احمدی روحانی است، وی در ماجرای هواپیماربایی سازمان مجاهدین به عراق رفت و مدت ها در راستای اهداف سازمان مجاهدین به عراق و بیروت سفر كرد. بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان در سال 1354 نیز ماركسیست شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تنی چند از بازماندگان سازمان مجاهدین خلق، "سازمان پیكار در راه آزادی طبقه كارگر" را تاسیس كرد. سازمان پیكار كه بنای خصمانه ای با جمهوری اسلامی گذاشته بود، در تیرماه 1360 مورد شناسایی نیروهای انقلاب قرار گرفت و ضربه ای كاری را پذیرفت. در این عملیات، بیش از صد قبضه سلاح خودكار و تعدادی از كادرهای سازمان دستگیر شدند. حسین روحانی تلاش كرد تا بار دیگر این سازمان را سر و سامان بدهد، ولی مجددا در بهمن همان سال، سازمان، مورد حمله نیروهای انقلاب قرار گرفت و اعضای باقیمانده، از جمله حسین روحانی دستگیر شدند. حسین روحانی در زندان به همكاری پرداخت و اطلاعات ذی قیمتی را در اختیار نیروهای انقلاب گذاشت. از جمله تالیفات حسین روحانی، همین كتابی است كه اكنون به چاپ رسیده است. عین این كتاب به دستخط حسین روحانی، در مركز اسناد انقلاب اسلامی موجود است و در بسیاری از كتاب هایی كه در رابطه با انقلاب اسلامی نوشته شده است، بعنوان "دست نوشته های حسین روحانی" مورد استناد قرار گرفته است. مركز اسناد انقلاب اسلامی به حكم وظیفه تبیین تاریخ انقلاب اسلامی، این دست نوشته ها را بدون هیچ كم و كاست، یا تغییری و تنها با ویرایش در حد علامت گذاری و سه پاورقی توضیحی به چاپ می رساند. از آنجا كه از سازمان مجاهدین خلق، بدلیل ماهیت آهنین و فرقه ای اش، اطلاعات كمی منتشر شده، انتشار این كتاب از سوی یكی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار اهل تحقیق قرار دهد. فصل اول؛ دوره 1350-1344 فصل دوم؛ دوره 1354-1350 فصل سوم؛ دوره 1357-1354 فصل چهارم؛ 1360-1357 مقاله مرتبط: نگاهی به كتاب "سازمان مجاهدین خلق ایران" كتاب های مرتبط: مجاهدین خلق در آیینه تاریخ شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضع آن بررسی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق