خاطرات آیت الله سید حسین موسوی کرمانی

۱,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

خاطرات، که بیان زوایای مختلف تاریخ است، همچنان در تبیین و تشریح وقایع و حوادث تاریخی، نقش مهمی ایفا می کند. ابعاد گوناگونی از قضایای تاریخی که ممکن است به دلیل عدم وجود اطلاع رسانی دقیق، از دید اسناد و مدارک، مخفی مانده باشد، با بازگویی خاطرات، روشن شده و ابهامات برطرف می گردد؛ لذا، نقش خاطرات در بازشناسی و تحلیل جریانات گذشته، بسیار مهم و اساسی است. آیت الله سید حسین موسوی کرمانی که متولد 1291 شمسی است، خاطرات بسیار جالب و شنیدنی در پاره ای از موضوعات تاریخی دارد. ایشان به دلیل عمر طولانی، شاهد حوادث و وقایع متعددی بوده است که متاسفانه کهولت سن، مانع از بیان دقیق همه آن ها گشته است؛ اما با وجود وضعیت جسمانی، ایشان توانستند بسیاری از خاطراتی که در ذهن خود سپرده بودند، بیان نمایند. ویژگی مهم خاطرات آیت الله موسوی کرمانی، بکر بودن قسمت اعظم آن است. ایشان به دلیل اعتماد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، از اصحاب خاص آن مرجع گردید و در بسیاری از جلسات علمی و فقهی ایشان شرکت کرده و حتی از اوضاع و احوال شخصی و خانوادگی مرحوم آقای بروجردی نیز اطلاع داشت. آنچه که در جلسات متعدد مصاحبه با آیت الله موسوی کرمانی در مرکز اسناد قم ضبط گردید، پس از پیاده سازی و بازنویسی در سه فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان "تولد و تحصیلات" به وضعیت خانوادگی، ورود به حوزه علمیه کرمان و قم و همچنین آثار علمی و قلمی ایشان می پردازد. فصل دوم، تحت عنوان "آیت الله العظمی بروجردی" حاوی خاطرات شیرین و مهمی از مرحوم آیت الله بروجردی است. در این فصل، علاوه بر بیان گوشه ای از زندگی خانوادگی آقای بروجردی، به نقش ایشان در تحولات سیاسی و اجتماعی نیز اشاره شده است. آقای موسوی کرمانی در موضوعاتی مانند وحدت مسلمانان، جایگاه فداییان اسلام و کودتای 28مرداد 32، خاطرات جالبی از مرحوم آقای بروجردی نقل کرده است. فصل سوم نیز به بیان "برخی از وقایع و شخصیت های معاصر" اختصاص دارد. خاطراتی از فعالیت های علمی و عملی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اقدامات رضاشاه در کشف حجاب و همچنین چند خاطره از حضرت امام خمینی از جمله مطالب این فصل می باشد.