خاطرات حجه الاسلام ناطق نوری (جلد دوم)

۳,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جلد دوم خاطرات ناطق نوری به خاطرات بعد از انقلاب ایشان اختصاص دارد. این خاطرات به لحاظ مسوولیت های ایشان خصوصا دو دوره حضور در راس قوه مقننه كشور و آگاهی از زوایای پنهان حوادث و تحولات، از اهمیت خاصی برخوردار است. حضور در كمیته استقبال از امام خمینی در بازگشت از پاریس، نمایندگی امام در جهاد، وزیر كشور، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دو دوره ریاست این مجلس آگاهی ایشان از زوایای پنهان حوادث و تحولات بر ارزش این خاطرات افزوده است. صراحت لهجه، صمیمیت در گفتار و غنای مطالب از ویژگی های اصلی خاطرات ایشان است. آقای ناطق نوری هم اكنون مسئولیت بازرسی بیت رهبری را بر عهده دارد. جلد اول خاطرات ایشان كه به وقایع پیش از انقلاب اختصاص داشت چندی پیش برای دومین بار تجدید چاپ شده بود.