بررسی مقایسه ای توسعه اقتصادی در ایران و کره جنوبی _(1357-1341)

محمد امجد

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

با وجود شباهت هایی که ایران دوره پهلوی و کره جنوبی با هم داشتند، پیامدهای برنامه ریزی اقتصادی در دو کشور یکسان نبود. هر دو کشور از دهه 1960 میلادی روند مدرنیزاسیون و توسعه صنعتی را شروع کردند؛ هر دو، رژیم اقتدارگرا داشتند؛ در جبهه های ائتلاف علیه کمونیسم عضو بودند و مورد حمایت آمریکا قرار داشتند. با این همه کره جنوبی با موفقیت در برنامه ریزی اقتصادی، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، ولی سیاست های غلط پهلوی دوم باعث شد ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باشد. کتاب حاضر به طور مفصل به مقایسه توسعه اقتصادی در ایران و کره جنوبی می پردازد.