خاطرات حجه الاسلام جمی

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حجه الاسلام و المسلمین جمی یكی از مبارزان خطه جنوب ایران است كه روزگار حكومت پهلوی، اعمال و سیاه كاری های آن خاندان و وقایع منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران را دیده و با بیانی ساده و صمیمی به نقل آن پرداخته است. این كتاب، وقایعی چون: كشف حجاب، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نقش علما و فداییان اسلام در آن واقعه، نقش آبادان در نهضت امام خمینی، فعالیت های آیت الله قائمی و وقایع شتاب بخش به پیروزی انقلاب اسلامی را شرح می دهد. در پایان، فصل جداگانه ای به خاطرات ایشان از جنگ تحمیلی اختصاص دارد كه به صورت روزشمار آمده است... . این كتاب شامل فصول زیر است: 1- بیوگرافی 2- دوره پهلوی اول 3- نهضت ملی شدن صنعت نفت و شكل گیری مبارزات 4- آبادان و نقش آن در مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی 5- مرحله مبارزات و شكل گیری انقلاب 6- مرحله پیروزی انقلاب اسلامی 7- در محضر یار 8- در خاطرات جنگ