تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی جلد2 (امام خمینی در تبعید)

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رژیم شاه تصور می كرد كه اگر امام خمینی را از كانون جریان ها دور كند خواهد توانست آتش انقلاب را خاموش و مردم به پا خواسته ایران را سركوب نماید؛ بنابراین امام را بعد از اعتراض به كاپیتولاسیون تبعید كرد. در دوران تبعید امام خمینی با فعالیت و پشتكار بی نظیر به تبیین ایدئولوژی انقلابی خود پرداختند و افكار را برای برپایی حكومت اسلامی طی درس های ولایت فقیه در سال 1348 آماده كردند و از طرف دیگر با موضع گیری و افشاگری به موقع علیه رژیم پهلوی رابطه خود را با مردم مستحكم كردند. به همین جهت مردم ایران تنها راه رهایی را در شخصیت پرجاذبه و شجاع امام و ایدئولوژی ایشان دیدند. این كتاب وقایع و رخدادهای سالهای 1357-1342 را با تكیه بر گفته ها و مشاهدات یاران نزدیك امام بازگو می كند. فهرست مطالب این كتاب به شرح زیر است: پیش در آمد: - اعتراض به كاپیتولاسیون و تبعید به تركیه - تبعید به نجف، تحلیل ها و رویكردها - ورود به نجف و به محاق رفتن نهضت فصل اول: امام خمینی و مراجع نجف 1- آیت الله سید محسن حكیم 2- آیت الله سید ابوالقاسم خویی 3- آیت الله سید محمود شاهرودی 4- آیت الله سید محمد شیرازی 5- آیت الله شهید سید محمدباقر صدر 6- آیت الله سید محمد روحانی 7- آیت الله میرزا باقر زنجانی 8- سایر علما و مراجع دینی نجف فصل دوم: امام خمینی و حوزه علمیه نجف 1- امام خمینی و آغاز تدریس فقه 2- امام خمینی و طرح نظریه حكومت اسلامی 3- چاپ رساله عملیه در نجف اشرف 4- شهریه و تقسیمی امام در نجف اشرف 5- یاران امام در نجف فصل سوم: امام خمینی و دولت عراق 1- از بدو ورود به نجف تا 1353 2- از قرارداد 1975 الجزایر تا اجبار به تبعیدگاه سوم (پاریس) 3- آتش سوزی مسجدالاقصی و موضع گیری امام 4- پیام به حجاج بیت الله الحرام (1349 ش) 5- امام خمینی و جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 6- امام خمینی و حماسه 17 خرداد 1354 7- شهادت حاج مصطفی خمینی 8- قیام 19 دی 1356 قم و واكنش امام خمینی 9- قیام 29 بهمن تبریز 10- فاجعه هفده شهریور 1357 فصل چهارم: امام خمینی و سایر گروه های سیاسی 1- امام و سازمان مجاهدین خلق 2- امام و جنبش دانشجویی 3- امام و روشنفكران 4- یاران امام خمینی در قم