خاطرات آیت الله آل اسحاق

توضیحات و مشخصات

آیت الله علی آل اسحاق یکی از روحانیونی بود که پس ار تحصیل در حوزه ی علمیه ی قم راهی نجف اشرف شد و با علما و فصلا ی آن حوزه ی سترگ دمساز گشت .فعالیت ها و سفر های وی در عراق،برخورد ایشان با اقوام و نحله های گوناگون آن دیار و سعی در تبلیغ تشیع در میان آن ها بسیار شنیدنی است . آقای آل اسحاق در عراق با امام خمینی رابطه بر قرار کرد .در این خاطرات وی اطلاعات دست اول از فعالیت ها و زندگی ایشان در نجف ارائه می دهد . وی پس از پیروزی انقلاب نیز در مسؤولیت های مختف خدمت کرد و با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنگ شتافت و همواره حامی انقلاب بود .