تجربه‌‌ مشروطیت‌

۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

صد سال‌ از انقلاب‌ مشروطه‌ می‌گذرد. انقلاب‌ مشروطه‌ یكی‌ ازتحولات‌ ایران‌ معاصر است‌ كه‌ در خور مطالعه‌، بررسی‌ و ارزیابی‌ چندباره‌است‌. عوامل‌ این‌ انقلاب‌ چه‌ بود؟ چه‌ حوادثی‌ در شكل‌گیری‌ آن‌ اثر داشت‌؟ چه‌ كسانی‌ آن‌ را به‌ وجود آوردند؟ انگیزه‌های‌ بانیان‌ و مردم‌ چه‌ بود؟ آیااین‌ انقلاب‌ ایدئولوژی‌ از پیش‌ تدوین‌ شده‌ای‌ داشت‌ یا نه‌؟ سؤالاتی‌هستند كه‌ باید مورد مطالعه‌ قرار گیرند. به‌ مناسبت‌ صدمین‌ سالگرد مشروطه‌ مركز اسناد انقلاب‌ اسلامی ‌تصمیم‌ گرفت‌ كتابی‌ مختصر، اما جامع‌ منتشر نماید. كتاب‌ تجربه‌ی‌مشروطه‌ كتابی‌ مختصر و بر مبنای‌ منابع‌ دست‌ اول‌ است‌ كه‌ به‌ سؤالات‌ذكر شده‌ پاسخ‌ می‌گوید. این‌ كتاب‌ در دو فصل‌ نگاشته‌ شده‌ است‌: فصل‌اول‌ به‌ عوامل‌، زمینه‌ها و سیر حوادث‌ و نقش‌ نخبگان‌ در نهضت مشروطه می‌پردازد و درفصل‌ دوم‌، ایدئولوژی‌ و اندیشه‌های‌ بنیان‌گذاران‌ نهضت مشروطه‌ را مورد مطالعه ‌قرار می‌دهد و در پایان‌ اشاره‌ای‌ به‌ پی‌آمدهای‌ مشروطه‌ و تجربه‌ی‌گران‌قیمت‌ آن‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ دارد. این‌ كتاب‌ قبل‌ از آنكه‌ تحلیلی‌ وسیع‌ بر انقلاب‌ مشروطه‌ باشد، طرحی‌جامع‌ در بازخوانی‌ مجدد انقلاب‌ مشروطه‌ را پیشنهاد می‌دهد. امید است‌این‌ كتاب‌ مورد توجه‌ اهل‌ مطالعه‌ قرار گیرد. فهرست‌ مطالب‌ این كتاب: فصل‌ اول‌ انقلاب‌ مشروطه‌ در ایران‌ استبداد و ناكارآمدی‌ حكومت‌ فساد اخلاقی‌ فساد سیاسی‌ به‌ سوی‌ انقلاب‌ مهاجرت‌ صغری‌ جنبش‌ دوباره‌ شهیدی‌ از روحانیت‌ مهاجرت‌ كبری‌ بست‌نشینی‌ مردم‌ در سفارت‌ انگلیس‌ تغییر خواست‌ متحصنین چرایی‌ و چگونگی‌ تحصن‌ در سفارت‌ انگلیس‌ تشكیل‌ مجلس‌ و آغاز اختلافات‌ مهاجرت‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ به‌ حرم‌ عبدالعظیم‌ حسنی‌ سخت‌گیری‌ دولت‌ و آزادیخواهان‌ نسبت‌ به‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ زمینه‌های‌ استبداد صغیر فصل‌ دوم‌ ایدئولوژی‌ نهضت‌ مشروطه‌ ابهام‌ ایدئولوژیك‌ توجیه‌ شرعی‌ مشروطه‌ مراجع‌ وقت‌ و مشروطیت‌ مرجع‌ مخالف‌ مشروطه‌ افكار و اندیشه‌ی‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ سرنوشت‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نتایج‌ و پیامدهای‌ انقلاب‌ مشروطه‌ اجرا نشدن‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌اساسی‌