دادگاه‌ مطبوعات‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

عصری‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ عصر ارتباطات‌ نام‌ گرفته‌ است‌. یکی‌ ازدلایل‌ این‌ نام‌گذاری‌، تنوع‌ و فراوانی‌ ابزار و ادواتی‌ است‌ که‌ در امر اطلاع‌رسانی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند؛ ماهواره‌ها، شبکه‌های‌ وسیع‌مخابراتی‌، شبکه‌ی‌ جهانی‌ اینترنت‌، هزاران‌ شبکه‌ی‌ رادیویی‌ وتلویزیونی‌، میلیون‌ها نسخه‌ روزنامه‌، مجله‌ و کتاب‌، فیلم‌ها و عکس‌ها وده‌ها تکنولوژی‌ و وسیله‌ی‌ دیگر همگی‌ در خدمت‌ اطلاع‌رسانی‌ و عصرارتباطات‌ هستند تا از این‌ طریق‌ به‌ دهکده‌ی‌ جهانی‌ تحقق‌ بخشند. یکی‌ ازپدیده‌های‌ ارتباطی‌ گسترده‌ در عصر ارتباطات‌ که‌ البته‌ عمری‌ طولانی‌تر ازسایر تکنولوژی‌های‌ ارتباطی‌ دارد و در اعصار پیشین‌ به‌ شکلی‌ محدودبه‌کار می‌رفته‌ است‌، مطبوعات‌ می‌باشد. مقوله‌ی‌ وسیع‌ مطبوعات‌ که‌شامل‌ روزنامه‌، مجلات‌، کتاب‌ و غیره‌ می‌شود، به‌ دلیل‌ کارکردها وتأثیرگذاری‌های‌ فراوانی‌ که‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ فرهنگ‌، اخلاِق،سیاست‌ و غیره‌ دارد، از مقامی‌ شامخ‌ و رفیع‌ در میان‌ وسایل‌ ارتباطی‌برخوردار است‌. تا آن‌جا که‌ وضعیت‌ مطبوعات‌ هر کشور شاخصی‌ برای‌محک‌ زدن‌ میزان‌ دموکراسی‌ در آن‌ کشور است‌ و از آن‌ به‌ رکن‌ چهارم‌دموکراسی‌، تعبیر می‌شود. امروزه‌ نقش‌ مطبوعات‌ از وسیله‌ی‌اطلاع‌رسانی‌ و منبع‌ خبر، فراتر رفته‌ است‌ و مطبوعات‌ به‌ کانون‌هایی‌قدرتمند تبدیل‌ شده‌اند که‌ در شکل‌گیری‌ و جریان‌ امور کشور نقش‌ دارندو در سیاست‌ همپای‌ احزاب‌، در اقتصاد و تجارت‌ همپای‌ سندیکاها وتشکل‌های‌ صنفی‌ به‌نقش‌آفرینی‌ می‌پردازند. نقش‌ مؤثر و فراگیر مطبوعات‌ به‌ همان‌ میزان‌ که‌مفید و مؤثر می‌نماید، دغدغه‌آفرین‌ نیز هست‌ تا آن‌جا که‌ خود مطبوعات‌موضوع‌ مورد بحث‌ علوم‌ مختلف‌ قرار گرفته‌ است‌؛ از نظر حقوقی‌ و تاحدودی‌ سیاسی‌، موضوع‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ و جرایمی‌ که‌ درمطبوعات‌ ارتکاب‌ می‌یابند، موضوعی‌ درخور تحقیق‌ و مطالعه‌ است‌. این‌که‌ جرم‌ مطبوعاتی‌ چیست‌؟ قلمرو جرایم‌ مطبوعاتی‌ چه‌ گستره‌ای‌ دارد؟ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و اصول‌ حاکم‌ بر این‌ رسیدگی‌ کدام‌است‌؟ موضوعاتی‌ در خور تحقیق‌ و بررسی‌ علمی‌ هستند. در ایران‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ دلیل‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ مطبوعات‌ و استقلال‌ آنها ازدولت‌ و آزادی‌ عمل‌ از یک‌ طرف‌ و نداشتن‌ فرهنگ‌ مطبوعاتی‌ و نادیده‌انگاشتن‌ حقوق دیگران‌، موضوع‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و شیوه‌ی‌ محاکمات‌مطبوعاتی‌، به‌ موضوعی‌ چالش‌برانگیز و مناقشه‌آمیز تبدیل‌ شده‌ است‌ وهمواره‌ بخشی‌ از تحولات‌ و جریانات‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با این‌ مقوله‌ درپیوند بوده‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌، هم‌سو باهدف‌ تبیین‌ تاریخ‌ انقلاب‌ اسلامی‌، موضوع‌ «دادگاه‌ مطبوعات‌ درجمهوری‌ اسلامی‌» را در دستور کار پژوهشی‌ خود قرار داد که‌ کتاب‌حاضر، حاصل‌ آن‌ می‌باشد.