خاطرات حجت الاسلام سید علی اصغر دستغیب

۵,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تاریخ شناسان یكی از مهمترین منابع پژوهشی تاریخ را خاطرات و مشاهدات كسانی میدانند كه در متن حوادث حضور داشته اند. نقل، نگارش و تدوین خاطرات و مشاهدات اگر با دقت و امانت صورت پذیرد، میتواند روشنگر نكته ها و ناگفته ها و شناخت چند و چون حوادث تاریخی گردد، به همین دلیل این كتاب گوشه هایی از تاریخ انقلاب اسلامی (بخصوص در شیراز و استان فارس) را ارائه كرده است .