خاطرات حاج علی اكرام علی اف (رهبر اسلامگرایان آذربایجان)

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شگفت‌انگیزتر این كه از عمق ممالك شوروی سابق كه به انواع حصارهای نفوذ ناپذیر محصور شده بود، ملت‌های مسلمان در بند مانده، به ندای آزادیبخش امام خمینی لبیك گفتند و دیوارهای ضخیم و حجیم كرملین را به لرزه انداختند. یكی از شاهدان زنده این مدعا، مسلمان آزاده و مبارز، جناب حاج علی اكرام علیزاده است. او در سال 1940 م (1319ش) در قصبه نارداران ـ 25 كیلومتری باكو به دنیا آ,د و در اوج حاكمیت سراسر وحشت و استبداد استالینی بزرگ شد. او از جوانی در برابر نظام خفقان‌آور كمونیستی سر به ناسازگاری گذاشت و به ارزش‌های شیعی و دینی خود و مردمش وفادار ماند. خاطرات این مسلمان بیدار و مبارز، در این كتاب مشتمل بر شش فصل می‌شود. فصل اول به وضع خانوادگی، زادگاه، تولد، تحصیل و دوران جوانی او اختصاص دارد. در فصل دوم به چگونگی آشنایی با امام خمینی و انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت‌های انقلابی، سیاسی و دینی او در جمهوری آذربایجان می‌پردازد و از خوانی‌ترین فصول كتاب به شمار می‌رود.