جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ( بیانیه های سال های 1384-1377) جلد 8

۲,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم یكی از نهادهای سیاسی- مذهبی موثر در پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات پس از انقلاب بوده است.برای مطالعه و درك عمیق نوع فعالیت سیاسی و تاثیر این نهاد دیرپا در وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیر در بیانیه های صادر شده توسط اعضای این تشكل بسیار ضروری است. این مجموعه كه بیانیه های سال های 1377-1384 را شامل می شود به فراخور اوضاع داخلی كشور و تحولات منطقه ای و جهانی صادر شده اند و می تواند شالوده ی شناخت از واقعیت و همچنین تحقیقات آتی را فراهم سازد.