قدرت سرکوب رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی

۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

سرکوب مخالفان در رژیم های استبدادی با شدت و قدرت تمام در پیش گرفته می شود ، بنابراین قاعده رژیم پهلوی نیز همانند تمامی حکومت های تمامیت خواه ، پیوسته تظاهرات و اعتراضات ملت را به طرق مختلف سرکوب می کرد . به رغم برخورداری رژیم از نیروی عظیم سازمان یافته برای سرکوب ، سیل توفنده ی انقلاب و استراتژی انقلابیون به رهبری امام خمینی در عدم استفاده از ابزار قدرت به صورت مقابل ، قدرت رژیم پهلوی را در هم شکست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید .