تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل

محسن مجرد

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مهمترین تأثیر كلان انقلاب اسلامی در نظام بین‌الملل، به چالش كشیدن ماهیت و موجودیت نظام صهیونیستی است كه این فرآیند پس از ناامیدی ناسیونالیسم اعراب در مبارزه با اسرائیل ، همچنان ادامه دارد . گذشته از آن ، تاثیر انقلاب اسلامی بر روابط و نظام بین الملل و منطقه ای و واكنش آمریكا در قبال شكل گیری انقلاب از موضوعاتی است كه درخور كاوش و تحقیق عمیق است . این كتاب به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر تغییرات و تحولات نظام بین الملل پس از پیروزی آن پرداخته است .