خاطرات آیت الله شیخ مرتضی بنی فضل

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

آیت الله شیخ مرتضی بنی فضل از جمله روحانیونی است كه از زمان ورود به حوزه ی علمیه قم و آشنایی با حضرت امام مرید ایشان شد. وی ضمن بهره گیری از كلاس های درس امام با روحیات انقلابی و مبارزاتی ایشان آشنا گشت و از اولین روزهای مبارزات اسلامی مردم ایران در خط امام حركت كرد. خاطرات آیت الله بنی فضل در برگیرنده ی زندگانی فردی و وقایع قبل از انقلاب به ویژه در خطه ی آذرباییجان خصوصیات انقلابی و علمی ایشان_ بیان تفكرات آیت الله شریعتمداری و مسئله ی دارالتبلیغ و حزب خلق مسلمان می باشد كه برای آشنایی بهتر با روند انقلاب و تثبیت نظام بسیار مهم است.