مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا سال 1368
نام نویسنده: ابوالفضل صدقی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
قیمت: ۱۹۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
شابک: ۱-۰۲۱۱-۴۸۹-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلت امام خمینی از چه الگویی پیروی می نموده است ؟ این سؤالی است كه این كتاب به دنبال یافتن پاسخی برای آن می باشد . هیچ یك از شاخص های موجود در روابط بین الملل بعد از جنگ جهانی اول از جمله آرمان گرایی و بعد از جنگ جهانی دوم از جمله رئالیست ها و نئو لیبرال ها ، همانند مكتب وابستگی متقابل و نهادگرایان نئو لیبرال و رئالیسم ترمیم یافته ی والتز با نام رئالیسم ساختاری و حتی نظریه ی جدیدتر سازنده گرایی نمی تواند به طور كامل كلید معمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره باشد . سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس الگویی است كه اصول آن ، مبارزه با ظلم و استكبار و حمایت از مظلوم ، دعوت جهانیان به حیات طیبه ، حفظ تمامیت ارضی و ام القرای اسلامی و اصل نه شرقی و نه غربی ( قاعده ی نفی سبیل ) است كه الگویی بی بدیل و منحصر به فرد می باشد .