آن سوی آفتاب (نگاهی به زندگانی حضرت امام خمینی)چاپ سوم

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جهان و ایران ، بیشتر امام خمینی (ره) را به عنوان رهبری سیاسی و قاطع می‌شناسد . مردم ، سیاستمداران و صاحب نظران خارجی وقتی با امام (ره) آشنا شدند كه ایشان رهبری قیام علیه رژیم شاه را بر عهده داشت . ویژگی‌های رهبری و مبارزاتی معظم له ؛ از ایشان شخصیتی سیاسی ، باهوش ، زیرك ، مقتدر ، پرجاذبه ، فرهمند ، نستوه و قاطع در جهان امروز به نمایش گذاشت و به این ترتیب رهبری سیاسی قاطع امام (ره) بر جنبه‌های زندگی شخصی ایشان غلبه یافت ؛ به گونه‌ای كه امروزه نام امام (ره) در دنیا ؛ مفاهیمی چون انقلاب ، نظام سیاسی و مدیریت بحران‌های مختلف را به ذهن انسان متبادر می‌سازد . این خصوصیت در داخل كشور ایران نیز ساری و جاری است . مردم ایران نیز به عینه امام (ره) را رهبر مبارزه‌ای دیدند كه موفق شد نظام مستحكم پهلوی را كه حامیان بین‌المللی قدرتمندی داشت در اندك مدتی از پای بیندازد و نظامی دینی را جایگزین آن سازد و نظام جمهوری اسلامی را در یك دهه از بحران‌های سهمگین به سلامت عبور دهد و در دنیا صاحب سبكی جدید در زندگی سیاسی شود . برای این كه نشان داده شود این شخصیت سیاسی قاطع و مدیر قدرتمند بحران ، دارای زندگی خصوصی آكنده از مهربانی و سادگی است ، مركز اسناد انقلاب اسلامی گوشه‌هایی از زندگی امام (ره) را با عنوان " آن سوی آفتاب " به سال 1380 برای اولین بار چاپ و منتشر كرد . این اثر مورد اقبال و توجه دانش‌پژوهان واقع شد و با نایاب شدن آن ، هم اكنون برای بار سوم منتشر می‌گردد ، با این امید كه بتواند به شناخت هر چه بیشتر نسل جوان از رهبر فقید انقلاب اسلامی كمك نماید .