انقلاب اسلامی و احیای هویت دینی شیعیان لبنان

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

لبنان یکی از کشورهایی است که در زمینه‌ی نفوذ انقلاب اسلامی و اندیشه‌ی دینی تأثیرپذیری مهمی داشته است ؛ ضمن اینکه آموزه‌های معنوی انقلاب اسلامی و حمایت از شیعیان لبنان در مواجهه با نیروهای اشغالگر و متجاوز اسرائیل بسیار مؤثر بوده است . اگر بر اساس تلقی رایج در ادبیات سیاسی جهان ، ایدئولوژی را نظام اندیشه‌ها و آرمان‌هایی که خواهان توضیح و تغییر جهان است فرض کنیم ، این نظام فکری و عملی در لبنان از انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) به طور مستقیم تأثیر پذیرفته است . پیام انقلاب اسلامی ایران و مواضع امام خمینی (ره) ، مردم لبنان را تکان داد و احساسات آنها را برانگیخت ؛ خط فکری امام (ره) مورد توجه مردم لبنان قرار گرفت ، اسلام‌گرایی را احیاء کرد و هویت دینی شیعیان لبنان را برانگیخت . در این کتاب به تاریخچه‌ی شیعیان لبنان و وضعیت سیاسی و اجتماعی آنان در طی سالیان متمادی و محرومیت‌ها و ظلم‌ها و تبعیضاتی که درباره‌ی آنان اعمال شده است و ظهور امام موسی صدر در عرصه‌ی مبارزاتی شیعیان لبنان که منجر به تحولی جدی ایجاد شد ؛ به طور مفصل پرداخته شده است . در این پژوهش سعی شده است دامنه‌ی تحقیق محدود به جامعه‌ی شیعیان باشد و همه‌ی گروه‌های قومی لبنان را در بر نگیرد . فقدان اسناد و مدارک معتبر درباره‌ی سابقه‌ی عملکرد بعضی از گروه‌های شیعی ؛ عدم تسلط نگارنده به زبان عربی که زبان اصلی و مادری گروه‌های شیعی در لبنان است ؛ عدم دسترسی نگارنده به برخی از اسناد طبقه‌بندی شده و فقدان منابعی که به طور مستقیم به بررسی وضعیت شیعیان لبنان پرداخته باشد ، از مشکلات عمده فراروی این تحقیق بوده‌اند . این کتاب از شش فصل تشکیل شده است . در فصل اول به بحث نظری پیرامون هویت و ابعاد آن و انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی هویت‌بخش در قلمرو جهان اسلام اشاره شده است . فصل دوم به آشنایی با کشور لبنان اختصاص یافته و در آن ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی لبنان مطرح شده است . فصل سوم به لبنان در تاریخ معاصر و تاریخچه‌ی تشیع در لبنان تا مقطع ورود امام موسی صدر به صحنه‌ی لبنان و لبنان در عصر امام موسی صدر و تحولات لبنان تا زمان اشغال آن (1982) اختصاص یافته است . در فصل چهارم انقلاب اسلامی و آشنایی با افکار امام خمینی (ره) تحت عنوان جهان وطنی دینی یا امت واحده بررسی و همچنین به صدور پیام انقلاب اسلامی اشاره شده است . در فصل پنجم چگونگی گسترش اندیشه‌های انقلاب اسلامی در لبنان ، مطرح و به اعزام نیروهای سپاه به لبنان و تشکیل حزب‌الله و مقاومت اسلامی اشاره شده است . در فصل ششم تأثیرات انقلاب اسلامی در لبنان در سه بعد فرهنگی – سیاسی – نظامی بررسی شده است .