53 سال عصر پهلوی به روایت دربار (چاپ دوم)

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از جمله مشهورات رایج در زمینه تاریخ معاصر ایران ، توصیفاتی است كه از اوضاع جامعه ایرانی (به ویژه اوضاع اقتصادی و اجتماعی) است كه گاه مكتوب و گاهی به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده و در ذهن برخی به صورت بدیهی های تاریخی درآمده است ! گروه هنر و ادبیات مركز اسناد انقلاب اسلامی، پیش از این سه جلد از دوره‌ی «دربار به روایت دربار» را با نام‌های «فساد سیاسی دربار»، «فساد اقتصادی دربار» و «فساد اخلاقی دربار» منتشر كرده است و اینك، چهارمین جلد، با هدف بررسی جامعه‌ای كه چنان درباری به آن حكومت می‌كرد، در دستان شماست. نگاهی به جامعه ایران در پنجاه و سه سال حكومت پهلوی به لحاظ ابعاد و شاخصه‌های درونی، از سطح معیشت و خدمات عمومی و رفاهی گرفته تا وضعیت آموزش و اداره و فرهنگی و.. البته از زبان و بیان رجال درباری، موضوع این اثر می‌باشد. این اثر گامی كوچك در جهت ترغیب ساختن خواننده به كشف حقایق مستور است و در پرده تاریخ معاصر نقطه آغازی برای تحقیق و پژوهش جوانانی است كه مایلند به دانستن درباره هویت و تاریخ گذشته خود بدانند !