خاطرات حاج شیخ رضا استادی

۲,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نهضت حضرت امام خمینی (ره) كه در سال 1341 شروع شد، در نهایت در سال 1357 منجر به فروپاشی رژیم پهلوی، پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی گردید. در این دوران مبارزه و تدارك روحانیت بیدار و آگاه با پیروی از تعالیم مرجع عصر، در كنار رهبر نهضت محور مبارز علیه بیداد پهلوی بودند. از این رو خاطرات و مشاهدات آنان از وقایع آن دوران بهترین منبع برای مطالعه‌ی نحوه‌ی شكل‌گیری، نضج و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی است كه پرداخت به جمع‌آوری و تدوین این خاطرات به منزله‌ی نگارش تاریخ نهضت اسلامی و انتقال بی‌كم و كاست آن به نسل‌های بعدی است. حاج شیخ رضا استادی در زمره‌ی آن دسته از روحانیونی است كه از آغاز نهضت حضرت امام خمینی با این حركت اسلامی همگام بوده و بیشتر در جبهه‌ی فرهنگی كوشیده است. خاطرات ایشان برشی با اهمیت از تاریخ حوزه‌ی علمیه‌ی قم و تهران را در بر می‌گیرد كه در واقع مرحله‌ی تدارك برای قوت گرفتن نیروهای مذهبی شد. علاوه بر مطالب ذی‌قیمتی كه درباره‌ی حوزه‌های علمیه و اساتید آنها در این كتاب آمده است، راوی از سیاهكاری‌های رژیم پهلوی و خفقان حاكم در جامعه به هیچ وجه بی‌توجه رد نشده است. عمده فعالیت ایشان در دوره‌ی پهلوی در جبهه‌ی فرهنگی و علمی متمركز بوده است كه حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این تكاپوها ادامه داشته است. برگزاری چندین كنگره‌ی مهم، عضویت در هیئت امنای برخی مؤسسات علمی و پژوهشی و سرپرستی و هدایت چندین كانون فرهنگی – دینی از جمله فعالیت‌های ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.