اسناد انقلاب اسلامی (جلد 3)

۹۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل بیانیه ها ، اطلاعیه ها، پیامها ، تلگرافها و نامه های كثیرالامضاء مربوط به جوامع روحانی از سال 1328 تا پیروزی انقلاب اسلامی است .