انقلاب اسلامی در دزفول

۶,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ‌ایران، انقلاب منحصربه‌‌فردی است كه برعكس سایر انقلاب‌ها از بدو شروع تا پیروزی خود در گستره‌ی وسیع ‌ایران به‌وقوع پیوست. انقلاب، خاص یك گروه یا قشر یا یك شهر و استان نبود.‌ این ویژگی را می‌توان ناشی از ماهیت اسلامی‌ آن دانست. هویت اسلامی ‌در سراسر ‌ایران مشخصه‌ی بارز هر ‌ایرانی بوده و با ‌این ویژگی مشترك شاهد حضور و حماسه‌آفرینی آحاد مردم ‌ایران در ‌این نهضت اسلامی ‌هستیم. با ‌این ویژگی دیگر نبایستی رویدادهای انقلاب اسلامی ‌را فقط در تهران یا شهرهای بزرگ دنبال كرد. دزفول از جمله ‌شهرهایی است كه ‌اینك تاریخ انقلاب اسلامی ‌آن در قالب پژوهشی مستند و مستدل ارائه می‌گردد. دزفول در تاریخ علمی ‌و مذهبی ‌ایران جایگاه برجسته‌ای دارد. این شهر كه زادگاه ده‌ها عالم دین و مجتهد بزرگ است در تاریخ انقلاب اسلامی نیز‌ پابه‌پای نهضت اسلامی ‌به رهبری حضرت امام در كنار مردم سایر شهرها مبارزات درخشانی داشته و در ‌این راه شهدای گرانقدری چون حجت‌الاسلام سبحانی تقدیم انقلاب اسلامی‌كرده است. با توجه به فعالیت جوانان مبارز و مسلمان در دزفول، جوانان ‌این سامان را در تاریخ انقلاب اسلامی ‌می‌توان از پیشگامان دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی‌ به حساب آورد. همچنین تعداد شهدایی كه دزفول تقدیم انقلاب اسلامی‌كرده قابل توجه است.