انقلاب اسلامی در خوی

نقی دادرسی

۳,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

   انقلاب اسلامی‌ ایران به دلیل ویژگی‌های خاص آن توجه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان تحولات سیاسی را به خود جلب کرده است؛ نکته‌ی اصلی و اساسی در این‌باره اسلامی‌ بودن انقلاب است. موضوع مهم دیگری که در تاریخ انقلاب اسلامی ‌قابل توجه است نقش حضرت امام‌خمینی در هدایت آن است. از ویژگی‌های دیگر تاریخ انقلاب اسلامی ‌سراسری بودن آن است که ریشه در هویت اسلامی‌ مردم ایران دارد. بر عکس انقلاب‌های دیگر جهان که از نقطه‌ای آغاز و به نواحی دیگر سرایت کرده است، انقلاب اسلامی‌ ایران حرکتی همگانی و سراسری بوده است به‌گونه‌ای که مردم ایران از شروع نهضت در سال 1342 و با ایدئولوژی اسلامی‌تحت رهبری علما و مراجع و در رأس آنها حضرت امام علیه حکومت پهلوی به‌پاخاسته و نظامی‌جدید بر اساس آموزه‌های اسلامی ‌ایجاد کردند. آذربایجان همچنان که در تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای به خود اختصاص داده، در تاریخ انقلاب اسلامی ‌هم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ‌جایگاه مهم و ویژه‌ای داشته است. رسمیت یافتن تشیع در آذربایجان مبنای وحدت ملی ایرانیان گردید و سالیان سال این خطه در مقابل تهاجمات سنگین و سهمگین عثمانی مدافع تمامیت ارضی و کیان اسلامی ‌و شیعی بود. رمز ایستادگی و پویایی آذربایجان در مقابل ترکان عثمانی و روسیه‌ی تزاری عرق مذهبی و هویت اسلامی ‌این خطه بود و بر اساس همین ویژگی است که در تاریخ انقلاب اسلامی‌ نیز نقش تاریخی خود را ایفا کرده است. خوی در میان شهرهای آذربایجان از جایگاه فرهنگی و مذهبی برجسته‌ای برخوردار می‌‌باشد به‌طوری که می‌‌توان آن را جزء چند شهر عالم‌خیز و مجتهدپرور نام‌برد که از دو قرن پیش دارای حوزه‌ی علمیه بوده است. این شهر مذهبی که در منابع تاریخی به «دارالصفا» شهرت دارد در جریان نهضت اسلامی‌ فعالیت قابل‌توجهی داشت.