خاطرات حبیب‌اله عسكراولادی(چاپ دوم )

۷,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از تحولات شگرف در تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رود. انقلاب اسلامی ایران نه از آن‌رو كه در ایران رخ داده است قابل توجه است، بلكه اهمیت این انقلاب را باید در تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن یافت كه در عصر جهان دوقطبی بدون نگاه كردن به شرق و غرب توانست پیروزی خود را به عنوان یك انقلاب مردمی و مذهبی در تاریخ ثبت كند. انقلاب اسلامی ایران در بعد انقلابی خود با بهره‌گیری از شعارهای اسلامی و الگو‌برداری از فرهنگ شیعی طرحی نو را در جهان امروز درانداخت كه در نوع خود بی‌نظیر است. از سوی دیگر این انقلاب در چند جهت، تعاملات منطقه‌ای و جهانی را بر هم زد: ایران با استفاده از ظرفیت‌های موجود در میان مردمِ منطقه و با حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین و آزادی قدس شریف، نه تنها سازشكاری در دنیای عرب را به چالش كشید، بلكه در ادامه این امیدواری را در دل ملت‌های منطقه به‌وجود آورد كه می‌توان به آینده‌ای روشن امیدوار بود. قدرت انقلابی مردم ایران كه در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق بر همگان ثابت شده بود، چهره‌ای متفاوت از ایران را در ذهن مردم منطقه به نمایش گذاشت. با این اوصاف است كه ثبت و ضبط اسناد، مدارك و خاطرات افراد و گروه‌هایی كه این انقلاب را با همت خود به پیروزی رساندند حایز اهمیت فراوان است. در این راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی كه وظیفه‌ی ثبت و ضبط تاریخ انقلاب اسلامی را برعهده‌دارد، اقدام به جمع‌آوری و تدوین اسناد و خاطرات بسیاری از مبارزان انقلاب اسلامی كرده است. آقای حبیب‌الله عسكراولادی از جمله‌ی این افراد است كه خاطراتش در این كتاب به علاقه‌مندان مطالعات انقلاب اسلامی ارائه می‌شود.