خاطرات آیت‌الله سیدعلی‌اصغر دستغیب (قبل از انقلاب)(ویراست دوم )

۵,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

با آنكه خاطره‌نویسی و خاطره‌گویی در روزگار ما مورد قبول و توجّه جدّی قرار گرفته، ولی خاطره به معنای امروزین آن، رواج و سابقه‌ی چندانی در ادب و تاریخ این سرزمین نداشته است. در آثار گذشتگان رد و نشان خاطره‌نویسی را می‌توان در زندگی‌نامه‌ها، تذكره‌ها، سفرنامه‌ها، وقایع‌نامه‌ها و حسب‌الحال‌ها و امثال آن جُست و جو كرد. خاطره بنا بر اتفاق رأی تاریخ‌شناسان از جمله منابع مهمّ تاریخی به‌شمار می‌آید. خاطره‌ها و خاطره‌انگاشته‌ها از حیثِ نقش و حضور راوی در وقایع و مقاطع تاریخی، فراگیریِ موضوع و محتوا، چگونگی نقل و نگارش و توجّه صاحب خاطره به رعایت دقّت در نقل و پرهیز از دیگرگون‌نمایی ارزش و اعتبار می‌یابند. نهضت اسلامی ملّت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در ذیل و تداوم تاریخ اسلام و قیام‌های حق‌طلبانه‌ی شیعه و هم در گستره‌ی تاریخی ایران و دوران معاصر از چنان عظمت و اهمیّتی برخوردار است كه سال‌های سال می‌باید در آن مطالعه و مداقّه شود. در این میان شناخت چند و چون حوادث پیدا و پنهانی كه از نخستین بارقه‌های قیام تا «انفجار نور» به‌وقوع پیوسته، به طریق اولی بر ذمّه‌ی زبان و قلم آنانی است كه در بطن و متن این واقعه‌ی بزرگ حضور داشته‌اند. نقل و نگارش و تدوین خاطرات و مشاهدات انسان‌های آزاده و برانگیخته‌ای كه از طلیعه‌ی قیام یاریگر رهبری و نهضت بوده‌اند، می‌تواند روشنگر نكته‌ها و ناگفته‌ها و شناسای تلاش و همّت ایشان باشد و فراتر از این در بازشناسی و پژوهش تاریخ جامع انقلاب اسلامی به‌كار آید.